Apartment II by Andrea Knezovic

Year: 2016

Dimensions: 64cm x 74cm

Technique: ink jet print

Apartment II 

The photography series Apartment II is conceptually linked to the Apartment I series.

While I’m exploring the questions of self-representation in Apartment I, in Apartment II series I focus on (re)presentation of women and their sexuality while photographing my own living space. The semi-hidden sex toys, apart from representing the obvious repression of female sexuality and female pleasure, are shown in everyday situations, although some of them perhaps in unusual places, to additionally emphasize the normality of owning them.

“The photographs show an apartment, evidently a female living space, details like cosmetics, flowers, female bags, clothes, food, everything that consists of an everyday life but is overlapped with clearly defined gender characteristics. Less obvious details are sex toys (vibrator, dildo) that represent society’s oppression towards female sexuality, especially if the female pleasure is not including the presence of a man. With this artwork, the author is touching on the problem of perception of female identity in our society, indicating expected roles by using photography, and representing herself inside a defined role while at the same time overcoming it by mere awareness of it. Less visible details function as a subtle subversion of the traditional understanding of women, a step outside of the limited roles, the right for pleasure.”[1]

Another important aspect of the Apartment II series, as well as the other Apartment series, is revealing and showing what looks like intimacy and my own private life through the photography medium.

All of us at least sometimes have the need to see into someone’s private life and see what’s going on behind the scenes. But it is interesting that, in photography, we can never be sure whether the artist is really giving us a glimpse of their private life or simply using staged photographs to create an illusion of intimacy and everyday life, or whether it is a combination of both.

In that sense, I am once again referencing the problem of self-representation, just like in the previous series Apartment I, and exploring in what way do we want and have the need to present ourselves to others and to what extent can that be authentic.

[1] Josipa Bubaš, Text from the Libertine exhibition catalog

Apartment II (Croatian)

Serija fotografija Apartment II se tematski i konceptualno nadovezuje na seriju Apartment I. Dok se u Apartment I bavim pitanjima autoreprezentacije, u Apartment II se fokusiram na (re)prezentaciju žena i problematiku prikazivanja ženske seksualnosti fotografirajući svoj životni prostor.

Poluskrivene seks igračke, osim što predstavljaju očito potiskivanje i represiju ženske seksualnosti i ženskog užitka, su prikazane u okviru svakodnevice, iako su neke na neuobičajenim mjestima, kako bi dodatno naglasila normalnost posjedovanja i korištenja istih.

„Fotografije prikazuju stambeni ambijent, očigledno ženski životni prostor, detalje poput  kozmetike, cvijeća, ženske torbice, odjeće, hrane, dakle sve što čini svakodnevicu, a preklapa se s jasno definiranim rodnim obilježjima. Malo manje očiti detalji su sex igračke (vibrator, dildo) koji predstavljaju društveno potiskivanje ženske seksualnosti, posebice ako ženski užitak ne podrazumijeva prisutnost muškarca, kako navodi autorica. Radom autorica dotiče problem percepcije identiteta žene u društvu, fotografskim prikazom naznačujući očekivane uloge, prezentirajući se unutar definirane uloge i istovremeno ju samom svjesnošću o tom činu prekoračujući. Manje vidljivi detalji funkcioniraju kao suptilna subverzija tradicionalnog shvaćanja žene, iskorak izvan ograničenja uloge, pravo na užitak.“ [1]

Još jedan bitan aspekt serije Apartment II, ali i drugih Apartment serija, je prikazivanje nečega što izgleda kao moja intima i privatni život kroz medij fotografije. Svi mi barem ponekad imamo potrebu zaviriti u nečiju privatnost i vidjeti što se događa iza kulise.

No zanimljivo je to što u fotografijama nikada ne možemo biti sigurni dali nas umjetnik/ca zaista pušta u svoju intimu ili koristi režiranu fotografiju kako bi samo stvorio/la privid intime i svakodnevice, a možda se događa i kombinacija jednog i drugog.

Tu se opet vraćam na problematiku autoreprezentacije, kao u prethodnoj seriji Apartment I, i istražujem na koji način se želimo i imamo potrebu predstaviti drugima i u kojoj mjeri to uopće može biti autentično.

[1] Josipa Bubaš, Tekst za katalog izložbe Libertine u Galeriji Događanja, Zagreb, 2018.

Solo Exhibition “Libertine” (Galerija Događanja, Zagreb)

Solo Exhibition Story of the “I”, POPUP, Osijek

Exhibition On Photography, Museum of Art, Osijek

http://www.andrea-knezovic.com/exhibition-opening-photography-academy-arts-osijek/