Apartment I by Andrea Knezovic

Year: 2016

Dimensions: 64cm x 74cm

Technique: ink jet print

Apartment I (ENGLISH)

The photography series, Apartment I, questions different levels of self-representation and its authenticity.

It is without a doubt that we can’t observe people in isolation, as one entity; we are social creatures that are a part of a social context. That is the reason why, in our own perception of ourselves, other people have a crucial role. The mere possibility of the presence of another person makes us see ourselves as an object, to see our world in a way it looks to other people. We imagine what other people could see when they look at us and then we often conform to those images.

People imitate the image they think other people see. Self-representation consists of many things, but it is essential for an artist to be able to know herself/himself or even create a new ‘self’. These are the ideas we have about who we are that guide our thinking and behavior.

During the time, as our goals change, those ideas change. Although those ideas may be static in a sense that they are images we refer to.

“The works are self-referential, and by exploring her own identity. The artist questions the relationship between the individual and the environment around her/him, and the mechanisms of self-representation and Lacan’s eye of the Other which oftentimes functions as an unwanted correction to one’s own meaning and impression of the self. Since the meaning is always created in the middle of that feedback loop, between the sent out and received, then again between the received and the sent out, i.e. between action and reaction.

According to that, the artwork of Andrea Knezović contains a critical blade, questioning, almost provoking an attitude which clearly affirms the space of an individual, especially a woman who has all the right to take a position that’s outside of what society expects.”[1]

Authenticity is an exigent question when we think about self-representation. What is a reliable, accurate representation? What is it to be at one with oneself? Is it essential? Do we even care?

[1] Josipa Bubaš, Text from the Libertine exhibition catalog

Apartment 1 (CROATIAN)

Serija fotografija Apartment I ispituje različite razine autoreprezentacije i njene vjerodostojnosti. Nedvojbeno je da ljude ne možemo gledati u izolaciji, kao jedan entitet, mi smo društvena bića koja su smještena u društveni kontekst.

Stoga u našem doživljaju samih sebe, krucijalnu ulogu imaju drugi ljudi. Sama mogućnost prisutnosti druge osobe čini to da sebe vidimo kao predmet i da naš svijet vidimo onako kako izgleda drugima. Ako govorimo o autoreprezentacji, mi zamišljamo ono što bi drugi ljudi mogli vidjeti kada nas pogledaju i onda se konformiramo tim slikama. Ljudi imitiraju sliku koju misle da drugi vide.

Autoreprezentacija se sastoji od mnogo toga, no mislim da je važna za umjetnika kako bi se upoznao ili čak stvorio novog sebe. To su ideje koje imamo o tome tko smo koje vode naše razmišljanje i ponašanje. Tijekom vremena se mijenjaju, kako se mijenjaju naši ciljevi, ali te ideje su statične u smislu da su to slike na koje se referiramo a ne aktivni procesi.

„Radovi su autoreferencijalni, a problematiziranjem vlastitog identiteta umjetnica propituje odnos okoline i pojedinca, te mehanizme samoreprezentacije i lacanovskog oka Drugoga, koje često funkcionira kao neželjeni korektiv vlastitom smislu i dojmu sebstva, budući da se značenje stvara uvijek u sredini tog feedbeck loopa, između odaslanog i primljenog, te ponovo primljenog i odaslanog, odnosno između akcije i reakcije.

Pri tome, rad Andree Knezović sadrži kritičku oštricu, propitivački, gotovo provocirajući stav koji jasno afirmira prostor pojedinca, posebice žene koja ima svako pravo zauzeti poziciju izvan one društveno očekivane.“[1]

Autentičnost je bitno i zanimljivo pitanje kada razmišljamo o autoreprezentaciji. Što je to točna, vjerodostojna reprezentacija? Što znači biti iskren prema sebi i drugima? Jeli to uopće bitno?

[1] Josipa Bubaš, Tekst za katalog izložbe Libertine u Galeriji Događanja, Zagreb, 2018.

Solo Exhibition “Libertine” (Galerija Događanja, Zagreb)

Solo Exhibition Story of the “I”, POPUP, Osijek

Exhibition On Photography, Museum of Art, Osijek

http://www.andrea-knezovic.com/exhibition-opening-photography-academy-arts-osijek/