Encounters In The Making Exhibition/Izložba Susreti u Nastajanju

 English version

The exhibition Encounters In The Making took place on July 19th, 2017 at Eurodom in Osijek, Croatia.

What is different and interesting about this exhibition is that it was an all-female exhibition of Academy of Arts, Osijek students. Apart from myself, fifteen of my colleagues were involved in the exhibition:  Mirela Blažević, Antonela Juriša, Martina Ištvan, Dorotea Cvijanović, Mirjana Pjevac, Martina Kovačević, Josipa Stojanović, Maja Gjajić, Ivona Matoušek, Lucija Mitar, Iva Muškić, Ida Đurkić, Doris Despot, Ivona Medarski, and Marija Šurina.

Our mentor and curator was dr. art. Ines Matijević Cakić, a professor at the Academy of Arts, Osijek.

 

 

 

The exhibition Encounters In The Making included works from all four departments of the Academy of Arts, Osijek; painting, sculpture, graphics, and multimedia. The artworks ranged from paintings, graphics, sculptures, installations, photographs, videos, and mixed media art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I showcased two of my artworks; First Experience video and two photographs from the Apartment 2 series.

The importance of this exhibition was showcasing young female artists in the Osijek area, and that is something that is often overlooked in the Osijek art scene. Female look on art is very important and this exhibition shows the incredible range of female artworks. Encounters In The Making also gives a chance to young student artist to showcase their work and gain more experience in exhibition setup.

Although this was a student exhibition, the quality of the artworks and the exhibition setup was at a high level which is very important to note. A high number of viewers and their praise and positive reactions suggests that these kinds of events should happen more often in Osijek.

 

 


Croatian Version

Izložba Susreti u Nastajanju održala se 19.07.2017. u prostoru Eurodoma u Osijeku.

Ono što je zanimljivo i drugačije u ovoj izložbi je to što su u njoj sudjelovale samo žene, studentice Umjetničke Akademije u Osijeku. Osim mene, 15 mojih kolegica je izlagalo na izložbi: Mirela Blažević, Antonela Juriša, Martina Ištvan, Dorotea Cvijanović, Mirjana Pjevac, Martina Kovačević, Josipa Stojanović, Maja Gjajić, Ivona Matoušek, Lucija Mitar, Iva Muškić, Ida Đurkić, Doris Despot, Ivona Medarski i Marija Šurina.

Naša mentorica i kustosica je bila dr. art. Ines Matijević Cakić, profesorica na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku.

Izložba Susreti u nastajanju je uključivala radove sa sva četiri smjera Umjetničke Akademije u Osijeku; slikarstvo, grafika, kiparstvo i multimedija. Stoga su radovi uključivali slike, grafike, skulpture, instalacije, fotografije i video.

Ono što je bilo iznimno važno u ovoj izložbi je bila prezentacija mladih umjetnica na području Osijeka, nešto što je često zanemareno u Osječkoj umjetničkoj sceni. Ženski pogled na umjetnost je veoma važan i ova izložba prikazuje domet i opseg radova mladih umjetnica u Osijeku. Susreti u nastajanju također daju priliku mladim studenticama da pokažu svoje radove i steknu više iskustva u organizaciji i postavljanju izložbi.

Iako je ovo bila studentska izložba, kvaliteta radova i postav izložbe je bio na visokom nivou, što je iznimno važno napomenuti. Velik broj posjetitelja i njihove pozitivne reakcije sugeriraju da se izložbe ove vrste trebaju češće događati u Osijeku.